ksiega przychodow i rozchodow
Anna Lejczak

Anna Lejczak

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W pewnych okolicznościach kierowanie działalnością gospodarczą wiąże się z koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Co decyduje o takim wymogu? Trzy podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest rozliczanie podatku według określonej w prawie stawki lub liniowo. Drugim jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki lub indywidualnie. Trzecim warunkiem kwalifikującym firmę do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest zaś wysokość przychodów. Jeśli nie przekraczają one 2 milionów euro, to firma może  ewidencjonować przychody i koszty dla celów podatku dochodowego za pomocą księgi przychodów i rozchodów.

Specyfika podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zasad związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest dość sporo. Jakie są najważniejsze z nich? Dotyczą one między innymi tego, kiedy należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dokonuje się tego wraz z dniem rozpoczęcia działalności. Kolejne księgi zakłada się zaś 1 stycznia każdego roku podatkowego. Natomiast jeśli chodzi o formę prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, istnieją dwie opcje do wyboru. Można to robić albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej.

Co powinno zamieszczać się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Zapisy, które sporządza się na podstawie dokumentów zwanych dowodami księgowymi. Dowody te poświadczają dokonane operacje gospodarcze. Są nimi przede wszystkim faktury VAT, które dokumentują płatności związane z podatkiem od towarów i usług. Inny rodzaj dowodów księgowych stanowią na przykład raporty fiskalne, poświadczenia opłat dokonywanych w bankach i na pocztach, a także noty księgowe. Celem tych ostatnich jest korekta wcześniejszych zapisów na podstawie nowo otrzymanych dowodów.

Podsumowując, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów niewątpliwie nie jest bezproblemową czynnością. W znaczącym stopniu przyczynia się jednak ono do finansowej przejrzystości danego przedsiębiorstwa.

Udostępnij post

Share on facebook