ewidencja VAT
Anna Lejczak

Anna Lejczak

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Jak prowadzenić ewidencję sprzedaży i zakupu do celów ewidencji VAT?

Określone okoliczności kierowania działalnością gospodarczą powodują, że zachodzi konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów do celów ewidencji VAT. Obowiązek taki nałożony jest na każdy biznes, który jest zarejestrowany do VAT. Spoczywa on zatem na większości przedsiębiorstw. Tylko niektóre z nich są zwolnione z tego wymogu. Rejestracja do VAT nie jest konieczna wtedy, jeśli sprzedaż prowadzona przez firmę nie przekracza 200 tys. zł rocznie lub jeśli firma sprzedaje tylko takie towary i usługi, które są zwolnione z VAT. Prowadzi się wtedy ewidencję uproszczoną w stosunku do tej, która dotyczy pozostałych podmiotów gospodarczych. Natomiast każde inne przedsiębiorstwo ma obowiązek rejestracji do VAT, a więc także i obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu.

Charakterystyka ewidencji VAT

Obecnie ewidencję VAT prowadzi się w sposób elektroniczny. Składają się na nią dwa czynniki, czyli ewidencja sprzedaży oraz ewidencja zakupu. Umieszczone w ewidencji dane umożliwiają przygotowanie w prawidłowy sposób deklaracji podatkowej. Innym dokumentem, do którego wypełnienia przydaje się ewidencja VAT, jest Jednolity Plik Kontrolny. Podczas gdy zadaniem ewidencji sprzedaży jest wyliczenie kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, zadanie ewidencji zakupów polega na określeniu wysokości podatku naliczanego, który podlega odliczeniu.

Co dokładnie musi być zawarte w ewidencji VAT? Informacji, które powinno się w niej zamieścić, jest dość sporo. Warto pamiętać o nich wszystkich, żeby w ewidencji VAT nie pojawiły się żadne braki. Znajdujące się w niej dane dotyczą przede wszystkim przedmiotu i podstawy opodatkowania, a także wysokości podatków oraz ich korekt. Dane te ustala się na podstawie takich dokumentów jak faktury VAT czy raporty z kas fiskalnych.

Podsumowując, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu do celów ewidencji VAT może się wydawać skomplikowanym procesem. Jest ono jednak niezbędne do tego, aby regulować w odpowiedni sposób kwestie podatkowe. Na tym powinno zaś zależeć każdemu przedsiębiorstwu, które chce mieć przejrzyste finanse.

Udostępnij post

Share on facebook