dofinansowanie
Anna Lejczak

Anna Lejczak

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Dofinansowania otwarcia działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy

Przyszły przedsiębiorca, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą, może ubiegać się o uzyskanie na ten cel dotacji z powiatowego urzędu pracy. Dofinansowanie ma charakter jednorazowy i jest bezzwrotne, a uzyskana kwota musi zostać przeznaczona na pokrycie kosztów np. prawnych czy konsultacyjnych związanych z otwarciem działalności. W praktyce za dotacje można kupić sprzęt niezbędny do pracy lub też sfinansować wynajem lokalu. Przy spełnieniu określonych warunków o taką możliwość mogą starać się osoby zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne, absolwenci klubu integracji społecznej lub centrum integracji społecznej oraz poszukujący pracy i niepozostający w stałym zatrudnieniu opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie?

Chcąc ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Należy w nim wykazać m.in., że osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie odmówiła bez nieuzasadnionej przyczyny podjęcia pracy zaproponowanej przez urząd ani nie przerwała z własnej winy stażu lub szkolenia np. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Ponadto należy określić rodzaj działalności, kwotę wnioskowanych środków, kalkulację kosztów wraz z planem wydatków na zakup środków trwałych, materiałów i towarów, wydatków lokalowych oraz reklamowych. Konieczne jest również wskazanie formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji np. poprzez poręczenie.

Co więcej, znaczenie ma również potwierdzenie kwalifikacji związanych z branżą planowanej działalności. Niektóre urzędy pracy stawiają też wnioskodawcom dodatkowe wymagania związane z rozdysponowaniem środków, dlatego niezbędne jest zapoznanie się z ich regulaminem. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku urząd ma 30 dni na jego rozparzenie. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie w ciągu tygodnia dopełniane są formalności związane z podpisaniem umowy z urzędem oraz poręczycielami. Zwieńczeniem procesu jest przelanie kwoty dofinansowania na konto wnioskodawcy. Wysokość takiej dotacji uzależniona jest od możliwości finansowych konkretnego urzędu, niemniej jednak zazwyczaj nie przekracza ona sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Po otrzymaniu dofinansowania w terminie wskazanym w umowie należy rozpocząć działalność gospodarczą. W sytuacjach, gdy kwestie finansowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa na pierwszym etapie działalności lub w późniejszych latach budzą wątpliwości, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnych biur rachunkowych. W naszej ofercie znaleźć można m.in. prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz sporządzanie umów pracowniczych i załatwianie wszelkich formalności związanych z kwestiami podatkowymi czy dokumentacją do ZUS.

Udostępnij post

Share on facebook