Kategorie
Blog

Jak prowadzenić ewidencję sprzedaży i zakupu do celów ewidencji VAT?

Określone okoliczności kierowania działalnością gospodarczą powodują, że zachodzi konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów do celów ewidencji VAT. Obowiązek taki nałożony jest na każdy biznes, który jest zarejestrowany do VAT. Spoczywa on zatem na większości przedsiębiorstw. Tylko niektóre z nich są zwolnione z tego wymogu. Rejestracja do VAT nie jest konieczna wtedy, jeśli sprzedaż prowadzona przez firmę nie przekracza 200 tys. zł rocznie lub jeśli firma sprzedaje tylko takie towary i usługi, które są zwolnione z VAT. Prowadzi się wtedy ewidencję uproszczoną w stosunku do tej, która dotyczy pozostałych podmiotów gospodarczych. Natomiast każde inne przedsiębiorstwo ma obowiązek rejestracji do VAT, a więc także i obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu.