Kategorie
Blog

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W pewnych okolicznościach kierowanie działalnością gospodarczą wiąże się z koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Co decyduje o takim wymogu? Trzy podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest rozliczanie podatku według określonej w prawie stawki lub liniowo. Drugim jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki lub indywidualnie. Trzecim warunkiem kwalifikującym firmę do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest zaś wysokość przychodów. Jeśli nie przekraczają one 2 milionów euro, to firma może  ewidencjonować przychody i koszty dla celów podatku dochodowego za pomocą księgi przychodów i rozchodów.