Kategorie
Blog

Metody amortyzacji środków trwałych

Mianem środków trwałych określa się części majątku jednostki lub rzeczowych aktywów firmy, które mają pewne szczególne cechy. Do cech tych należy między innymi postać rzeczowa, zdatność do użytku oraz trwałość. Co to oznacza w praktyce? Do środków trwałych zaliczane są przeważnie nieruchomości, środki transportu lub różnego rodzaju urządzenia i maszyny, które posiadają znaczną wartość. Do środków trwałych zalicza się także inwentarz żywy (zwierzęta) oraz obiekty o charakterze inżynierskim.